[Trang chủ] [Đội ngũ] [Sản phẩm] [Dự án] [Việc làm] [Liên hệ]
PDA version Follow us on Twitter

English

Sản phẩm mới:

Bài đăng mới:

EZConsulting Vietnam LLC cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng

Định hướng:

các hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị của công ty trong giai đoạn trước mắt sẽ tập trung học hỏi từ các chương trình hỗ trợ của quốc tế để xây dựng năng lực và đội ngũ của mình đồng thời đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Trong tương lai gần, công ty có thể độc lập cung cấp các dịch vụ này đáp ứng nhu cầu trong nước, và xa hơn nữa, vươn tới các nước trong khu vực...

 

(C) 2010 , EZConsulting Vietnam LLC giữ mọi quyền về nội dung