[Trang chủ] [Đội ngũ] [Sản phẩm] [Dự án] [Việc làm] [Liên hệ]
PDA version Follow us on Twitter

English

  I. Phát triển đô thị
 • Quy hoạch đô thị
 • Chính sách nhà ở
 • Chiến lược phát triển thành phố / tỉnh (PDS-CDS)
 • Quy hoạch đáp ứng với Biến đổi Khí hậu
 • Phân tích thể chế
 • Đánh giá tác động phát triển đô thị
 • Thiết kế đô thị
  II. Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế nhà ở
 • Thiết kế công trình thương mại
 • Thiết kế và lắp đặt nội thất
  III. Thiết kế và xây dựng hạ tầng
 • Thiết kế công trình hạ tầng cỡ vừa và nhỏ
 • Xây dựng hệ thống thoát nước và VSMT
 • Làm đường

Khách hàng

(C) 2010 , EZConsulting Vietnam LLC giữ mọi quyền về nội dung

Cập nhật 06/27/2010